REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

FORMULÁŘ DOG SHOW 2023


DUO CACIB 24.-25.06.2023- je možné přihlášení i na jeden den, v registračním formuláři je tato možnost uvedena s aktuálním datem.
Není možné datum měnit následn
ě

V případě, že Vám do 24 hodin nebudou doručeny informace o dalším postupu z emailu : ekonom@kynologickaunie.cz, kontaktuje daný email. Pokud tak neučiníte, na další námitky o neprojití registračního formuláře nebude brán na zřetel!

UZÁVĚRKA: 10 dní před termínem výstavy! 

Minimální počet přihlášených psů na výstavu: 30     

   Přihláška po uzávěrce se zpoplatňuje! K základnímu startovacímu poplatku se připočítává částka 300,-Kč. Slevy již nelze uplatnit.

     Slevy není možné kombinovat! Po registraci prostřednictvím PŘIHLÁŠKY vám bude zaslán vygenerovaný e-mail nejpozději do 48 hodin od zaslání PŘIHLÁŠKY, ve kterém vás vyzve ekonomické oddělení k předložení dokladů. Následně po splnění podmínek a kontrole zaslaných dokladů, Vám bude vystavená a zaslaná faktura k úhradě.

Úhradu realizujte výlučně na základě faktury vystavené naším ekonomickým oddělením s platným variabilním symbolem, pod kterým uhraďte danou platbu na uvedený účet KUČR.

Platby uhrazené podle vlastního zvážení nebudou akceptovány!

JEN SOUČASNĚ ZAPLACENÁ PŘIHLÁŠKA BUDE PŘIJATA A ZAŘAZENA K POSUZOVÁNÍ.

 MÍSTO KONÁNÍ VÝSTAV:

PRAHA: 
Konferenční prostor 
Penzion a Restaurace Šimanda
Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 – Kyje
https://simanda.cz/konferencni-prostory-svatby/

BEROUN:
DOG ACADEMY BEROUN
KYNOLOGICKÁ HALA
Lidická 123, Beroun
AUTOKEMP PLEŠIVEC
https://www.daberoun.cz/

EXTRA SOUTĚŽE :*

BABY HANDLING (dítě ve věku 6-8 let)

350.-Kč

15,-€*

JUNIOR HANDLING (junior ve věku 8-17 let)

350,-Kč

15,-€*

BEST GROOMING

500,-Kč

20,-€*

BEST COUPLE

500,-Kč

20,-€*

BEST BREEDER GROUP

500,-Kč

20,-€*

 *do extra soutěží je třeba se přihlásit přímo přes registrační formulář

POPLATKY/PLATBA/PAYMENT:

POPLATKY DOG SHOW 2023

ČESKÁ KORUNA

EURO

STARTOVNÍ POPLATEK:  JUNIOR, OPEN, CHAMPIONS, 

STARTOVNÍ POPLATEK: BABY, PUPPY, VETERAN

 TERMÍNY VÝSTAV:  25.02.2023/18.11.2023

1 300 Kč


1 100 Kč

54,-€*


45,-€*

 STARTOVNÍ POPLATEK:  JUNIOR, OPEN, CHAMPIONS

STARTOVNÍ POPLATEK: BABY, PUPPY, VETERAN


TERMÍNY VÝSTAV: 29.04.2023, 16.09.2023, 07.10.2023, 

Možnost uplatnění slevy pro členy KUČR 

1 800Kč


1 500 Kč

200 Kč
75,-€*


62,-€*

8,-€*

STARTOVNÍ POPLATEK: JUNIOR, OPEN, CHAMPIONS
Cena za 2 denní výstavu

Cena za 1 denou výstavu 


STARTOVNÍ POPLATEK: BABY, PUPPY, VETERAN

Cena za 2 dnovou výstavu

Cena za 1 denou výstavu

TERMÍNY VÝSTAV: 24.-25.06.2023

Možnost uplatnění  bonus anebo slevy pro členy KUČR. Pouze při 2 dnové výstavě možnost uplanení slevy či bonusu.

2 100 Kč1 400Kč

1 800Kč

1 000Kč200,-Kč

87,-€*

8,-€*

MNOŽSTEVNÍ SLEVA OD 3 – 6 – 9 - 12
Pes musí být ve vlastnictví jedné osoby, sleva se uplatňuje v jednorázovém poplatku na 3., 6., 9., 12. atd. psa, výlučně v kombinaci se startovním poplatkem.150 Kč

 

     

6,-

* Poplatek v eurech bude účtován dle aktuálního kurzu NBČR

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY VSTUPU PSA NA VÝSTAVU:

Každý pes musí mít veterinární průkaz či osvědčení s platným očkováním proti vzteklině, psince, parvoviróze a hepatitidě minimálně 21 dní a maximálně 1 rok před výstavou, resp. podle délky platnosti vakcíny. Psi ze zahraničí musí mít PET PASSPORT nebo OSVĚDČENÍ s platným očkováním proti vzteklině.

Each dog must have a veterinary card or certificate with valid vaccinations against rabies, canine distemper, parvovirus and hepatitis at least 21 days and a maximum of 1 year before the show, respectively. depending on the duration of the vaccine. Dogs from abroad must have a PET PASSPORT or CERTIFICATE with a valid rabies vaccination.