VYSVĚTLIVKY K VÝSTAVNÍM TITULŮM

CP – čekatelství na titul NÁRODNÍ ŠAMPION štěňat, může být zadáno velmi nadějnému 1- psovi i feně ve třídě štěňat.

JCAC – čekatelství na titul NÁRODNÍ JUNIOR ŠAMPION může být zadáno výbornému 1- psovi i feně ve třídě mladých.

CAC – čekatelství na titul NÁRODNÍ ŠAMPION může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně – ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů.

R.CAC – rezervní čekatelství na titul NÁRODNÍ ŠAMPION může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů.

JCACIB – čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z třídy Mladých.

CACIB – čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů.

R.CACIB – rezervní čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů.

R.CAC – rezervní čekatelství na titul NÁRODNÍ ŠAMPION může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů.

BOB – Best of Breed – Vítěz plemene – Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (JCAC) a fena (JCAC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes (CAC, CACIB) a fena (CAC, CACIB) z třídy otevřené

BOS – Best of Opposite Sex – Nejlepší z opačného pohlaví – Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (JCAC) nebo fena (JCAC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena opačného pohlaví, než je jedinec, který obdržel titul BOB.

JBOB– Junior Best of Breed – Nejlepší mladý plemene – Titul může získat nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím JCAC

JBOS – Junior Best of Opposite Sex – Nejlepší z mladých opačného pohlaví – Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (JCAC) nebo fena (JCAC), pes nebo fena opačného pohlaví, než je jedinec, který obdržel titul JBOB.

VBOB – Veteran Best of Breed – Nejlepší veterán plemene –Titul může získat nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním výborný 1

BIG – Best in Groupe – Nejlepší ze skupiny – Titul může získat nejlepší pes nebo fena ze skupiny z konkurence všech plemen v dané skupině s titulem BOB dle Rozdělení skupin plemen WCHSA  1–7. 

 BIS – Vítěz výstavy – Do soutěže nastupují nejlepší psi nebo feny celé výstavy z konkurence všech jedinců se zadaným titulem CP, JBOB a VBOB a BOG - 1.místo ze všetch sedmich skupin dle WCHSA rozdelení tříd plemen.

Známky

Junior, Mezitřída, Otevřená, Šampionů a Veteránů

V1 – výborný – postup

V2 – velmi dobrý – možnost získání Rez. CAC – bez postupu

VD – dobrý – bez postupu

DOSTATEČNÁ – bez postupu

NEDOSTATEČNÁ – bez postupu

ODSTOUPIL - NEPOSOUZEN
DISKVALIFIKOVÁN

BABY//PUPPY:

VN – velmi nadějný – postup

N – nadějný – bez postupu
ODSTOUPIL - NEPOSOUZEN
DISKVALIFIKOVÁN

Rozdělení tříd nad 45cm     

Baby – od ukončené kompletní vakcinace do 6 měsíců

Puppy – 6-9 měsíců

Junior – 9-18 měsíců

Mezitřída – 18 -24 měsíců

Otevřená – od 18 měsíců

Šampionů - od 18 měsíců, je přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampion, nebo 3x titul Šampiona některé z členských zemí WCHSA

Veteránů - od 6 let

Pracovní třída - od 12 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro psy, kteří dosáhli splnění podmínek pro třídu pracovní

Rozdělení tříd do 45cm                

Baby – od ukončené kompletní vakcinace do 6 měsíců

Puppy – 6-9 měsíců

Junior – 9-15 měsíců

Mezitřída – 15 -24 měsíců

Otevřená – od 15 měsíců

Šampionů - od 18 měsíců, je přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampion, nebo 3x titul Šampiona některé z členských zemí WCHSA

Veteránů - od 7 let

Pracovní třída - od 12 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro psy, kteří dosáhli splnění podmínek pro třídu pracovní