VYSVĚTLIVKY K VÝSTAVNÍM TITULŮM

CP – čekatelství na titul NÁRODNÍ ŠAMPION štěňat, může být zadáno velmi nadějnému 1- psovi i feně ve třídě štěňat.

JCAC – čekatelství na titul NÁRODNÍ JUNIOR ŠAMPION může být zadáno výbornému 1- psovi i feně ve třídě mladých.

CAC – čekatelství na titul NÁRODNÍ ŠAMPION může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně – ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů.

R.CAC – rezervní čekatelství na titul NÁRODNÍ ŠAMPION může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů.

JCACIB – čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z třídy Mladých.

CACIB – čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů.

R.CACIB – rezervní čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů.

R.CAC – rezervní čekatelství na titul NÁRODNÍ ŠAMPION může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů.

BOB – Best of Breed – Vítěz plemene – Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (JCAC) a fena (JCAC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes (CAC, CACIB) a fena (CAC, CACIB) z třídy otevřené

BOS – Best of Opposite Sex – Nejlepší z opačného pohlaví – Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (JCAC) nebo fena (JCAC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena opačného pohlaví, než je jedinec, který obdržel titul BOB.

JBOB– Junior Best of Breed – Nejlepší mladý plemene – Titul může získat nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím JCAC

JBOS – Junior Best of Opposite Sex – Nejlepší z mladých opačného pohlaví – Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (JCAC) nebo fena (JCAC), pes nebo fena opačného pohlaví, než je jedinec, který obdržel titul JBOB.

VBOB – Veteran Best of Breed – Nejlepší veterán plemene –Titul může získat nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním výborný 1

BIG – Best in Groupe – Nejlepší ze skupiny – Titul může získat nejlepší pes nebo fena ze skupiny z konkurence všech plemen v dané skupině s titulem BOB dle Rozdělení skupin plemen WCHSA  1–7. 

 BIS – Vítěz výstavy – Do soutěže nastupují nejlepší psi nebo feny celé výstavy z konkurence všech jedinců se zadaným titulem CP, JBOB a VBOB a BOG - 1.místo ze všetch sedmich skupin dle WCHSA rozdelení tříd plemen.

Známky

Junior, Mezitřída, Otevřená, Šampionů a Veteránů

V1 – výborný – postup

V2 – velmi dobrý – možnost získání Rez. CAC – bez postupu

VD – dobrý – bez postupu

DOSTATEČNÁ – bez postupu

NEDOSTATEČNÁ – bez postupu

ODSTOUPIL - NEPOSOUZEN
DISKVALIFIKOVÁN

BABY//PUPPY:

VN – velmi nadějný – postup

N – nadějný – bez postupu
ODSTOUPIL - NEPOSOUZEN
DISKVALIFIKOVÁN

Rozdělení tříd nad 45cm     

Baby – od ukončené kompletní vakcinace do 6 měsíců

Puppy – 6-9 měsíců

Junior – 9-18 měsíců

Mezitřída – 18 -24 měsíců

Otevřená – od 18 měsíců

Šampionů - od 18 měsíců, je přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampion, nebo 3x titul Šampiona některé z členských zemí WCHSA

Veteránů - od 6 let

Pracovní třída - od 12 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro psy, kteří dosáhli splnění podmínek pro třídu pracovní

Rozdělení tříd do 45cm                

Baby – od ukončené kompletní vakcinace do 6 měsíců

Puppy – 6-9 měsíců

Junior – 9-15 měsíců

Mezitřída – 15 -24 měsíců

Otevřená – od 15 měsíců

Šampionů - od 18 měsíců, je přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampion, nebo 3x titul Šampiona některé z členských zemí WCHSA

Veteránů - od 7 let

Pracovní třída - od 12 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro psy, kteří dosáhli splnění podmínek pro třídu pracovníŠAMPIONATY

NÁRODNÍ ŠAMPIONÁTY SE VYBAVUJÍ DO 30 PRACOVNÍCH DNÍ ODE DNE ÚHRADY.
MEZINÁRODNÍ ŠAMPIONÁTY SE VYBAVUJÍ DO 90 PRACOVNÍCH DNÍ ODE DNE ÚHRADY.
VYBAVUJE: MONIKA SOMOV - email: sampionat@kynologickaunie.cz.