I.Příprava Národní výstavy psů všech plemen, ceny

II. ATMOSFÉRA, SOUTĚŽE