Zasadání prezídia KUČR  T: 20.05.2023 Praha

Postoj KUČR k pseudoorganizacím

Vážení členové a přátelé KUČR

  Poslední dobou se k nám dostávají zprávy a informace o Kynologické unii Česká republika z.s., která by údajně měla být pseudo spolkem /organizací (neexistující, falešná, vymyšlená atd.), organizací, která podporuje množení, organizuje výstavy, vede plemennou knihu, která neexistuje a je vymyšlená. Tak jsme ve spolupráci s naším právním zástupcem připravili toto vyjádření:

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jako OZ) má každý právo k naplňování společného zájmu založit spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm. V souladu s OZ byly založeny m.j. jak Českomoravská kynologická unie, z.s., tak Kynologická unie České republiky z.s. Oba spolky sdružují osoby zabývající se kynologickou činností.

1.       Českomoravská kynologická unie, z.s.  zkratkou ČMKU, je zájmovým sdružením právnických osob, které bylo založeno dne 20.11.2005 a je vedeno u Městského soudu v Praze oddíl L. vložka 58715, v roce 2015 v souladu s platnou legislativou zapsané jako spolek pod IČ 69781621.

SPOLEK ČMKU je členem Fédération Cynologique Internationale (dále jako FCI), což je registrovaná Mezinárodní organizace z Belgie zabývající se kompletní kynologií

2.       Kynologická unie České republiky z.s., zkratkou KUČR, je zapsaný spolek založený dne 30.11.2020, který je veden u Městského soudu v Praze oddíl L vložka 74085 pod IČ 09689532.

SPOLEK KUČR je členem World Cynologic-Hunging-Sports Alliance (dále jako WCHSA), což je registrovaná Mezinárodní organizace v Bulharsku, jejímž hlavním cílem je rozvoj světové kynologie a zdokonalování plemen psů v celosvětovém měřítku.

Kynologická unie České republiky z.s., v souladu s cíli a pravidly WCHSA, s níž má uzavřenu Smlouvu o spolupráci, vydává platné rodokmeny se zápisem v plemenné knize, organizuje semináře, kurzy, webináře, školení, jakož i Národní, Klubové či Speciální výstavy a taktéž Mezinárodní a Světové výstavy pod záštitou WCHSA. Členem KUČR se může stát jak jednotlivec, tak kynologický klub či spolek.        

Veškerá činnost KUČR je provozována legálně v souladu s platnou legislativou České republiky. Jsme spolek, který má jasná pravidla, chovatelský a výstavní pořádek a pořádek pro zápis do plemenné knihy. Poradce chovu vykonává pravidelné kontroly chovu, stejně tak kontroly členů s chovatelskými stanicemi a při porušování pravidel chovatelského pořádku jsou členové disciplinárně sankcionováni, či vyloučeni pro opakované porušení. KUČR akceptuje všechny vydané rodokmeny zapsané a vystavené organizacemi či spolky registrovanými v ČR nebo v zahraničí. Taktéž akceptuje od těchto organizací/spolků i udělené tituly či Šampionáty, vystavené posudky, vydané zápisy v plemenné knize či změny v rodokmenech a zápisech.

  Žijeme v 21. století, kdy každý jednotlivec či organizace má demokratický výběr v jakém zapsaném spolku vidí svou působnost. Proto je volba na každém z nás!

    KUČR od 01.01.2023 NEAKCEPTUJE spolupráci se soukromými osobami, které nejsou členy zapsaných spolků či organizací, přičemž se prezentují jako zástupci určité organizace a pořádají výstavy, vydávají zápisy a posudky z výstavní činnosti, či vydávají rodokmeny se zápisem do plemenné knihy. Nutno zdůraznit, že zastupovat zahraniční nebo tuzemské spolky či organizace může pouze subjekt, který k tomu má příslušné oprávnění od dané organizace, kterou zastupuje, tedy legální mandát. Neregistrované soukromé osoby, které se prezentují jako organizace či spolek, či osoby, jež se prezentují jako zástupci řádných spolků či organizací bez legálního mandátu můžeme nazvat pseudo subjekty s falešnou identitou. Jak jsme uvedli výše, k takovým rozhodně nepatříme!

     Jak je najdete? Jednoduše stačí danou osobu či název organizace, pod kterou se prezentují, vyhledat na: https://or.justice.cz/ . Pokud máte o takovýchto pseudo subjektech nějaké informace či máte podezření, uveďte prosím jejich název či označení na e-mail: rodokmene@kynologickaunie.cz. Uvedené prověříme prostřednictvím právního zástupce a napíšeme vyjádření, zda budeme dále s takovými subjekty spolupracovat. Seznam řádně registrovaných organizací zveřejníme na webové stránce www.kynologickaunie.cz.

   Pevně věříme, že jsme vysvětlili vše potřebné a v případě, že byste se střetli s negativním příspěvkem na adresu našeho spolku, požádáme vás o postoupení tohoto příspěvku k případnému uskutečnění právních kroků na ochranu dobrého jména KUČR.

Děkujeme za pochopení.

Vedení KUČR

 

Mimořádne vyjadření KUČR /WCHSA:

 Na základě dosud nevyřešených bodů ve smlouvě mezi WCHSA a MKSZ (Maďarská organizace pro spolupráci) ohledně mistrovství konaných mimo Maďarskou republiku v sezóně 2023 navrhlo ústředí WCHSA změnu výstav na 25.02.2023 a 07.10.2023 (malá a velká plemena). 


Po vzájemné dohodě byla dohodnuta země pro náhradní mistrovství, a to Rakousko, s poskytnutím licence na rok 2023. Zároveň vedení KUČR informuje, že pro tato mistrovství bude platit standardní praxe tak, jak byla vyhlášena,  a tedy za 1x CP, JCAC, CAC, VCAC bude zajištěno Mistrovství Rakouska v dané tříde.
A.Kubíková-Szánto
víceprezident KUČR

PARTNERSTVÍ s GENOMII

Kynologická unie ČR, se stala registrovaným partnerem společnosti GENOMIA. Členové KUČR, mají právo požádat o 10% slevu na testy z nabídky společnosti - http://www.genomia.cz/cz/terms_conditions/#kluby.
Podmínkou získání slevy je online objednávka na testy a zadání, že jste členem KUČR, po prověření vám bude poskytnuta sleva na testy či testovací sady, na slevy není zákonný nárok a řídí se vždy podle podmínek společnosti GENOMIA.

KYNOLOGICKÁ UNIE V ROCE 2023

Kynologická unie České republiky v roce 2023 připravila řadu nových aktivit. Do nabídky vzdělávání jsme zařadili dva semináře. Jeden spojený s úpravou dlouhosrstých plemen a druhý spojený s Genetikou a Porodnictvím. V letošním roce můžete získat až 5 Národních šampionátů cizích zemí. Připravili jsme DUO CACIB v jeden a dva dny. Pevně věříme, že i letos přispějeme ke vzdělávání a rozvoji kynologie v ČR.