MARATHON WORLD DOG SHOWS

ÚVOD

    Náš spolek Kynologická unie České republiky z.s. vznikl na základě snahy poctivých Českých a Slovenských chovatelů, kteří se nechtějí ztotožnit se stávajícím trendem jak v Čechách, tak i v celém světě. Z chovu psů se stal nehorázný byznys s jediným cílem – vydělat peníze bez ohledu na zdraví, plemenitbu, prostředí a podmínky, ve kterých zvířata žijí a jsou držena. Rádi bychom se přičinili k tomu, aby chov psů byl opět tím, pro co vznikl – tedy plnohodnotnou, ušlechtilou a smysluplnou zálibou vedoucí ke zlepšování plemenitby každé jedné čistokrevné liniové rasy. 

      Po dohodě na základě podepsaného kontraktu platného od konce roku 2020 do roku 2025 se naše zájmy spojili s World Kynologic Hunting Sports Alliance (WCHSA).

     Pod jejich záštitou pořádáme mezinárodní a světové výstavy psů všech plemen. Národní, speciální, klubové a oblastní výstavy pořádá Kynologická unie České republiky (KUČR) samostatně. Akceptujeme všechny právoplatně vydané rodokmeny v zemi zapsání organizace, která je vydala, podle platných seznamů plemen WCHSA.

      Prioritou KUČR je, aby během výstav nedocházelo k diskriminaci a aby bylo každé plemeno či pes hodnocené na základě předvedení a spolupráce s handlerem, nikoliv s jakoukoliv zaujatostí vůči osobě, která psa vlastní či předvádí. Snažíme se a stále se snažit budeme o poctivou a zdravou plemenitbu čistých linií uznaných plemen psů.

   Zároveň jsme otevření novým směrům plemenitby, která se však zakládá na křížení plnohodnotných zdravých jedinců s genetickou analýzou přenosu chorob a dalších predispozicí na nové generace, s jasně prokazatelnými předky a v neposlední řadě s jasným konečným záměrem chovatele. Za takových podmínek jsme ochotni nově vznikající plemeno podpořit a následně předložit ke schválení za národní plemeno nadnárodní organizaci.

      Jsme otevření spolupráci s jinými kluby a organizacemi v rámci území ČR. Členem Kynologické unie České republiky z.s. se může stát jak jednotlivec, tak i kynologický klub či spolek. Rádi mezi námi přivítáme kohokoliv, kdo má velké kynologické srdce, stejné smýšlení a v chovu psů stejné cíle a úmysly jako my.

                            Těšíme se na vás i v roce 2024

                                                                                                                                                                            Prezídium KUČR