Úvod

      Náš spolek Kynologická unie České republiky z.s. vznikl na základě snahy poctivých chovatelů, kteří se nechtějí ztotožnit se stávajícím trendem jak v Čechách, tak i ve světě, kde se z chovu psů stal nehorázný byznys s jediným cílem – vydělat peníze bez ohledu na prostředí a podmínky, ve kterých jejich svěřenci žijí. Chtěli bychom, aby chov psů byl opět tím, kvůli čemu vznikl, tedy ušlechtilou a smysluplnou zálibou, vedoucí ke zlepšování každé jednotlivé rasy.

      V tomto i v mnoha dalších ohledech jsme se shodli s mezinárodní organizací World Kynologic Hunting Sports Alliance (WCHSA), která má stejné cíle a stejné smýšlení. To vedlo přirozeně k našemu vstupu do této organizace.

      

Pod jejich záštitou budeme pořádat národní, mezinárodní jakožto i speciální pracovní výstavy a společná setkání kynologů, kde se nehledí na toho, kdo psa vystavuje, ale na vystavovaného jedince. 

      Snažíme se a stále se snažit budeme o poctivou a zdravou plemenitbu, ať už uznaných nebo nově vznikajících neuznaných plemen, které čekají na svou příležitost. Jsme otevření spolupráci s jinými kluby a organizacemi. Členem kynologické unie České republiky z.s. se může stát jak jednotlivec, tak i kynologický klub či spolek. Rádi mezi námi přivítáme kohokoliv, kdo má stejné smýšlení a v chovu psů stejné cíle jako my.                                       Těšíme se na spolupráci.                                Monika Somov