K žádosti o PŘE – REGISTRACI psa je potřebné:

a)       Vypsaná žádost o přeregistraci psa
b)       Rodokmen psa
c)       Uchovňovací dokument anebo Bonitační karta
d)       Potvrzeni o vyšetření Luxace pately
e)       Jiné veterinární vyšetření nad rámec Chovatelského pořádku, které chcete zapsat do nově vystaveného rodokmenu
f)      Tituly, které přeregistrovaný pes získal a to: Šampionáty, případně jejich zápis v PP, či tituly z výstav
     Všechny doklady zašlete elektronicky na e-mail: rodokmene@kynologickaunie.cz na zápis a následně doklady vedené v bodě a) a b) uvedené výše odešlete poštou na sídlo spolku Kynologické unie ČR, Nová Ves 86, 250 63 Nová Ves

K žádosti o vystavení rodokmenů je nutné přiložit:

a) Oznámení o páření a zápis štěňat
b) Protokol o veterinární prohlídce
c) Rodokmen otce štěňat včetně dokladu o uchovnění – bonitaci, doklad o vyšetření luxace pately, jiné vyšetření nad rámec chovatelského pořádku, které žádáte zapsat do PP štěňat, šampionáty a výstavní úspěchy otce štěňat
d) Rodokmen matky štěňat včetně dokladu o uchovnění – bonitaci, doklad o vyšetření luxace pately, jiné vyšetření nad rámec chovatelského pořádku, které žádáte zapsat do PP, šampionáty a výstavní úspěchy matky štěňat
      V případě opakovaného vrhu, tzn. rodiče daného vrhu jsou totožní, jako v předcházejícím vrhu, jste povinní v Oznámení o páření a zápis štěňat v kolonce POZNÁMKA, uvést, že jde o opakovaný vrh a uvedete pod jakým písmenem byl předcházející vrh zapsaný v Plemenné knize Kynologické unie ČR. K opakovanému vrhu bude postačující přiložit  k zápisu do Plemenné knihy jen Oznámení o páření a zápis štěňat a Protokol o veterinárním vyšetření štěňat, bez ostatních dokladů, které jsou uvedené výše.
DOKLADY K ŽÁDOSTI O VYSTAVENÍ RODOKMENŮ UVEDENÉ VÝŠE POD BODY 1-4 POSÍLÁTE VÝLUČNĚ ELEKTRONICKY NA E-mail: rodokmene@kynologickaunie.cz