Pokud jste platným členem Kynologické unie ČR s registrovanou chovatelskou stanicí, je potřeba samice/feny přeregistrovat, a to před tím, než budou připuštěny a porodí první vrh. Přeregistraci provádí plemenná kniha ve lhůtě do 30 pracovních dnů ode dne doručení všech podkladů. Přeregistrovaný rodokmen jiné organizace zůstává v archivu, Kynologické unie ČR bez možnosti návratu. Přeregistrovaná samice/fena bude mít platný rodokmen vystavený naší organizací, který je použitelný jak na území ČR tak i v zahraničí.

K ŽÁDOSTI O PŘEREGISTRACI PSA JE POTŘEBNÉ DOLOŽIT:


a)       Vypsaná žádost o přeregistraci psa ( k stáhnutí níže)
b)       Rodokmen psa
c)       Uchovňovací dokument anebo Bonitační karta
d)       Potvrzeni o vyšetření Luxace češky pro malá plemen, a pro velká plemen Potvrzení o RTG vyšetření na dysplazii kyčelních klolubů a loketních kloubů
e)       Jiné veterinární vyšetření nad rámec Chovatelského pořádku, které chcete zapsat do nově vystaveného rodokmenu
f)      Tituly, které přeregistrovaný pes získal a to: Šampionáty, případně jejich zápis v PP, či tituly z výstav
     Všechny doklady zašlete elektronicky na e-mail: rodokmene@kynologickaunie.cz na zápis a následně doklady vedené v bodě a) a b) uvedené výše odešlete poštou na sídlo spolku Kynologické unie ČR, Nová Ves 86, 250 63 Nová Ves. 

PROTOKOL O VYŠETŘENÍ NA LUXACI ČEŠKY